Compartimentsyndroom van de onderarm

De onderarm heeft 19 verschillende spieren die belangrijk zijn voor de functie van de elleboog, pols en hand. Deze spieren liggen in groepen bij elkaar, de zogenaamde compartimenten. Als spieren na een activiteit niet goed kunnen herstellen, wordt de druk in het betreffende compartiment te hoog en ontstaan complexe klachten. We spreken dan van een compartimentsyndroom.
Reactie plaatsen