Atelier IJburg

Atelier IJburg is een creatieve werkplaats voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. In januari 2020 wordt gestart met een pilot waar in samenwerking met jongeren onderzocht wordt waar de behoeftes liggen op het gebied van creatieve vrijetijdsbesteding op IJburg. Ook wordt onderzocht of een democratische manier van werken aanslaat bij jongeren.

Deze pilot is een onderdeel van een langere termijn project, (de stip aan de horizon) waar uiteindelijk gestreefd wordt een vaste maakplaats op centrumeiland, die jongeren voorziet in hun eigen behoeftes op het gebied van kunst/ cultuur.
Atelier IJburg wordt gesubsidieerd door de gemeente.

Bron: https://halloijburg.nl/organization/6149/atelier-ijburg
Reactie plaatsen