Daltonschool Neptunus

Op Daltonschool Neptunus leer je als kind dingen die belangrijk zijn om te weten, te kennen en te kunnen in het echte leven. Wij vinden dat je nu en later op een goede manier moet kunnen deelnemen in de samenleving. Daarom werken we op school aan basisvaardigheden zoals rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling en wereldori├źnterende vakken die de kennis over de wereld vergroten. We oefenen om bovenstaande reden ook met activiteiten zoals op een rustige manier een gesprek voeren, jezelf uiten, overleggen, samenwerken, reflecteren, presenteren, enz. Dit alles doen wij vanuit de vaste pijlers van het Daltononconcept 'Verantwoordelijkheid', 'samenwerking', 'effectiviteit', 'zelfstandigheid' en 'reflectie'.
Reactie plaatsen